امتحان کارورزان در روز سه شنبه مورخ 96/3/30 راس ساعت 8 صبح دربیمارستان خورشیدبرگزار می گردد.

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/06/19-21:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لوگوی سم شناسی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir