امتحان پایان بخش

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/15-21:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان کارورزان در تاریخ 30/5/96 بصورت شفاهی و کتبی در بیمارستان خورشید انجام خواهد شد

لوگوی سم شناسی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir