روان شناسی سلامت

راه اندازی کتابخانه مجازی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/03/12-8:59

کتابخانه مجازی گروه روانشناسی سلامت در حال راه اندازی است و به محض تکمیل بر روی سایت قرار خواهد گرفت و اخبار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد

اطلاعیه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-6:21
Subscribe to RSS - روان شناسی سلامت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir

اسلایدشو گروه روانشناسی سلامت

<p>اسلایدشو گروه روانشناسی سلامت</p>