روان شناسی سلامت

نشست هم اندیشی درمانگاه طب تسکینی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-7:15

نشست هم اندیشی با موضوع هماهنگی درمانگاه طب تسکینی در تاریخ 99/12/9 در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا برگزار شد. در این نشست گزارش هایی از عملکرد گروه های مختلف از جمله گروه روانشناسی سلامت در درمانگاه طب تسکینی ارائه گردید و عملکرد گروه روان شناسی سلامت مورد تقدیر قرار گرفت.

مجله پژوهش در علوم رفتاری

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/09-7:02

بر اساس آخرین ارزیابی مجلات پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) مجله پژوهش در علوم رفتاری به سردبیری آقای دکتر رضا باقریان در چارک Q1 حوزه موضوعی مربوطه قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/02-7:04

جلسه شورای آموزشی و پژوهشی گروه روانشناسی سلامت در تاریخ 1399/11/14 برگزار شد. در این جلسه که بصورت مجازی و با حضور همه ی اعضای گروه روانشناسی سلامت برگزار شد، پیرامون مسائل آموزشی و پژوهشی جاری و آتی گروه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن علمی پزشکی روانتنی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-6:49

جلسه هیئت مدیره انجمن علمی روانتنی در روز جمعه مورخ 1399/11/17 برگزار شد. در این جلسه موضوع برنامه آموزشی پیشنهادی دکترای تخصصی روانشناسی سلامت توسط جناب آقای دکتر باقریان سرپرست محترم گروه روانشناسی سلامت مطرح شد و بر ضرورت تسریع در تدوین برنامه و همکاری انجمن علمی پزشکی روانتنی در آن تأکید گردید.در این جلسه مقرر شد برنامه پیشنهادی توسط انجمن برررسی و پیشنهادات انجمن مد نظر قرار گیرد.

برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/09-5:59

جلسه ی شورای آموزشی گروه روان شناسی سلامت با حضور همه ی اعضای گروه در روز دوشنبه مورخ 99/11/6 برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل جاری گروه بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

انتصاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/09-6:06

به منظور تضمین و ارتقای مستمر کیفیت آموزشی رشته های مرتبط با حوزه های سلامت، کمیته های تخصصی اعتباربخشی هر رشته توسط حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت تشکیل گردید. در این راستا طی ابلاغی آقای دکتر رضا باقریان سرپرست محترم گروه روان شناسی سلامت به عنوان عضو کمیته تخصصی اعتبار بخشی رشته های روان شناسی منصوب گردید.

جلسه پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/01-10:44

در جلسه ای که روز سه شنبه مورخ 99/10/30 به منظور بررسی ایده غربالگری رانندگان پر خطر در حمل و نقل عمومی با حضور جناب آقای دکتر قصری و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی در پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا برگزار شد جناب آقای دکتر باقریان سرپرست محترم گروه روانشناسی سلامت نیز حضور داشتند که در نهایت از این ایده استقبال شد و پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری جلسه شورای آموزشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-20:38

جلسه شورای آموزشی گروه روانشناسی سلامت در روز یکشنبه مورخ 1399/10/7 برگزار گردید و در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در مورد امور جاری، تصمیماتی نیز اتخاذ شد

صفحات

Subscribe to RSS - روان شناسی سلامت

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir

اسلایدشو گروه روانشناسی سلامت

<p>اسلایدشو گروه روانشناسی سلامت</p>