اخبارگروه روان پزشکی

منتخب مجلات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-6:36

برنامه ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-5:46

کشیک و آنکال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-5:20

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رسانیم که برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در مرداد ماه 98  بر روی سایت قرار گرفت

برنامه درسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/09-9:01

دریافت فرمهای ارزیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-4:32

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir