اخبارگروه روان پزشکی

تبریک

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/05/26-10:27

26 مرداد ماه سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن را گرامی میداریم

دریافت فرمهای ارزیابی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-8:10
Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir