اخبارگروه روان پزشکی

تبریک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-11:19

فرارسیدن دهه ولایت از عید قربان تا عید غدیر را به همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم

کشیک و آنکال مرداد97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/18-11:28

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رسانیم که برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در مردادماه 97 بر روی سایت قرار گرفت

منابع آزمون 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-9:14

برنامه درسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-7:36

دریافت فرمهای ارزیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-8:02
Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir