اخبارگروه روان پزشکی

این الرجبیون

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-10:01

حلول ماه پرفیض و پربرکت رجب بر شما عزیزان مبارک

التماس دعا

کنفرانس مجازی نوروسایکیاتری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/12-8:32

کشیک ها

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/12-8:32

به اطلاع اساتید و دستیاران می رسانیم برنامه آنکال و کشیک های بهمن ماه 99 روی سایت قرار گرفت

نقشه برداری مغز

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/23-8:48

سمینار آنلاین نقشه برداری مغز براساس تحریک مغناطیسی

با همکاری دانشگاه فلوریدا جنوبی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زمان: پنج شنبه 29 آبان ماه 99

ساعت: 9 تا 11/30 صبح برگزار گردید

کنگره

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/08/05-8:21

وبینار سالمندان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/13-8:19
یکشنبه سیزدهم مهر نود و نه،  پخش زنده اینستاگرامی: 
@labkhande_salamat
برگزار کننده:شهرداری تهران

سالمندان

تاریخ ایجاد شنبه,1399/07/12-6:41

وبینار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/09-11:23

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir