اخبارگروه روان پزشکی

برنامه امتحانی بهمن ماه95

تاریخ ایجاد دوشنبه, 02/12/1395 - 07:26

به اطلاع دانشجویان و اینترن های محترم می رساند که امتحان کتبی بهمن ماه روز چهارشنبه مورخ 95/11/25 برگزار می گردد.

دریافت فرمهای ارزیابی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 28/10/1395 - 08:10
Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir