اخبارگروه روان پزشکی

کشیک و آنکال تیر 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-13:16

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رسانیم که برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در تیرماه 97 بر روی سایت قرار گرفت

انتحان ارتقاء

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-10:41

به اطلاع دستیاران محترم می رساند: امتحان ارتقاء روز پنج شنبه 97/4/21  برگزار می گردد

منابع آزمون 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-9:14

تبریک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-10:30

عید سعید فطر مبارک باد

برنامه درسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:46

دریافت فرمهای ارزیابی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-8:02
Subscribe to RSS - اخبارگروه روان پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir