کشیک و آنکال تیر 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-13:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع اساتید و دستیاران محترم می رسانیم که برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران در تیرماه 97 بر روی سایت قرار گرفت

لوگوی روانپزشکی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir