شورای گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه شورای گروه روانپزشکی در سال تحصیلی 99-98، روز پنج شنبه 4 مهرماه 98 با حضور اعضای هیئت علمی گروه در سالن مرکز تحقیقات علوم رفتاری برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir