تبریک

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/16-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

حلول ماه پرخیر و برکت شعبان  را به همه همکاران عزیز تبریک عرض می کنیم

لوگوی روانپزشکی: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir