برگزاری سمپوزیوم بین المللی سایکوانکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/17-5:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس و سمپوزیوم بین المللی سایکوانکولوژی از تاریخ 16 لغایت 18 تیرماه 98 توسط مرکز تحقیقات روان تنی گروه روانپزشکی و با همکاری دانشگاه فرایبورگ آلمان برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir