انتحان ارتقاء

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع دستیاران محترم می رساند: امتحان ارتقاء روز پنج شنبه 97/4/21  برگزار می گردد

لوگوی روانپزشکی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir