آزمون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/26-12:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین آزمون درون بخشی دستیاران گروه رادیوانکولوژی روز پنجشنبه مورخ 97/2/20 برگزار می شود.

لوگوی رادیوتراپی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir