اخبار گروه رادیولوژی

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-6:29

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/11/7 از ساعت 7:30 الي 8:30 با موضوع سونوگرافي نخاع در اطفال يافته هاي نرمال و پاتولوژي در بيمارستان الزهرا(س) سالن شهيد مطهري برگزار گرديد.

سخنران:سركار خانم دكتر مريم رياحي نژاد

جلسه دفاع دستياري

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-9:55

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري آقاي دكتر جواد نقي زاده تحت عنوان " CT angiography is an alternative modality instead of conventional coronary angiography for selection of candidates for coronary artery bypass grafting surgery به راهنمايي آقاي دكتر مهدي كرمي و آقاي دكتر اميررضا سجاديه در روز يكشنبه مورخ 98/10/29 راس ساعت 8:30 در كلاس شماره 2 از مجموعه كلاس هاي آموزشي بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-9:40

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/10/30 از ساعت 7:30 الي 8:30  با موضوع Term,definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses  در بيمارستان الزهرا(س) سالن شهيد مطهري برگزار مي گردد.

سخنران :سركار خانم دكتر فريبا عليخاني

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/21-6:05

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/10/23 از ساعت 7:30 الي 8:30 با موضوع ارئه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد.

سخنرانان : جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا، سركار خانم دكتر مهشيد بهرامي،سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

امتحان درون بخشي دستياران سال 4 گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/12-8:09

امتحان درون بخشي دستياران سال 4 گروه راديولوژي با موضوع OSCE نورو در روز چهارشنبه مورخ 98/10/18 راس ساعت 12:30 در ساختمان تدبير برگزار خواهد شد.

دفاع از پايان نامه كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-7:00

جلسه دفاع از پايان نامه كارورز آقاي مهرداد فرخي تحت عنوان "Association between bone mineral density, trabecular bone score, and body mass index in postmenopausal females به راهنمايي خانم دكتر آذين شايگان فر در روز سه شنبه مورخ 98/10/10 راس ساعت 12:30 در كلاس درس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد.

معرفي رزيدنت ارشد گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-6:15

جناب آقاي دكتر عباسعلي سلامتي زاده دستيار سال سوم در انتخابات رزيدنت ارشد در روز دوشنبه مورخ 98/10/9 با حداكثر آراء و موافقت گروه به عنوان رزيدنت ارشد گروه راديولوژي  برگزيده و به دانشكده پزشكي معرفي شدند.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-6:03

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/10/9 از ساعت 7:30 الي 8:30 با موضوع soft tissue tumor and tumor like lesions در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار گرديد.

سخنران : جناب آقاي دكتر مهدي كرمي

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir