اخبار گروه رادیولوژی

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی اسفند ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:30

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به اسفند ماه 96 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگزاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی اسفند ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:28

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به دی ماه 96 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی اسفند ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:27

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به اسفند ماه 96 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگزاري شد.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:17

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 96/11/30 با موضوع ارائه کیس های آموزشی بیمارستان کاشانی در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار می گردد.

آزمون اسکی دستیاران رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-9:15

آزمون اسکی هر چهار سطح دستیاری چهارشنبه 2 اسفند ماه در محل مهارتهای بالینی از ساعت 10 الی 14 برگزار می گردد.

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-13:16

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز شنبه مورخ 96/11/14 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-7:30

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 96/11/16 با موضوع Eosinophilic Lung Disease در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار می گردد.

کنفرانس و کارگاه یک روزه سونوگرافی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-23:22

کنفرانس و کارگاه سونوگرافی یک روزه اکو کاردیوگرافی قلب جنین به همت گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن رادیولوژی ایران و شاخه اصفهان این انجمن پنج شنبه مورخ 3 اسفند 96 در هتل آسمان برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir