اخبار گروه رادیولوژی

كلاس هاي آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/04-11:08

نظر به اپيدمي كرونا كلاس هاي آموزشي گروه راديولوژي از تاريخ 98/12/5 لغايت 98/12/8 كنسل مي باشد.

كنفرانس مدون اوروراديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-10:16

كنفرانس مدون اوروراديولوژي توسط انجمن راديولوژي ايران با همكاري انجمن راديولوژي اصفهان داراي امتياز بازآموزي در روز پنجشنبه مورخ 98/12/1 در هتل آسمان اصفهان برگزار مي گردد.

دبير برنامه :سركار خانم دكتر مرضيه عالي نژاد

سخنرانان : جناب آقاي دكتر عليرضا ابريشمي/ سركار خانم دكتر مريم رياحي نژاد/ سركار خانم دكتر الهام زارعي/ جناب آقاي دكتر مرتضي صانعي طاهري

ثبت نام: 44474815-021

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه راديولوژي اسفند 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-8:59

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه راديولوژي مربوط به اسفند 98 بر روي سايت در قسمت كشيك ها بارگزاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي اسفند 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-8:55

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي مربوط به اسفند 98 بر روي سايت در قسمت برنامه هاي آموزشي / باليني/ برنامه راند فراگيران / دستياران تخصصي بارگذاري شد.

برنامه كشيك دستياران گروه راديولوژي اسفند 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-8:56

برنامه كشيك دستياران گروه راديولوژي مربوط به اسفند ماه 98 بر روي سايت قسمت كشيك ها بارگذاري شد

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-8:21

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/11/28 از ساعت 7:30 الي 8:30 با موضوع Case presentation در بيمارستان الزهرا(س) سالن شهيد مطهري برگزار خواهد شد.

سخنرانان: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا/سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي/سركار خانم دكتر مهشيد بهرامي

امتحان پره ارتقا دستياران گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-6:53

امتحان پره ارتقا دستياران گروه راديولوزي در روز پنجشنبه مورخ 98/12/15 راس ساعت 2 بعدازظهر در سالن تدبير برگزار خواهد گرديد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-6:33

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/11/14 از ساعت 7:30 الي 8:30 با موضوع Abdominal and pelvic hernias and their mimies در بيمارستان الزهرا (س) سالن شهيد مطهري برگزار گرديد.

سخنران:جناب آقاي دكتر علي نوروزي

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir