اخبار گروه رادیولوژی

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:30

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/03/07 با موضوع Case based LIRADS and Ancillaryfeatures on CT and  MRI در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار گردید.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:54

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگزاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:51

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:49

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگزاري شد.

نمرات درون بخشي دستياران راديولوژي سال 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:35

دستياران راديولوژي هر چهار سطح مي توانند براي مشاهده نمرات درون بخشي خود از زبانه برنامه هاي آموزشي مسير تئوري / تخصصي / ارزشيابي را دنبال نمايند و يا از كليك بر لينك زير نتايج را بر اساس level خود مشاهده نمايند. 

http://med.mui.ac.ir/?q=content/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%...

برنامه کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-17:14

برنامه کلاس دانشجویان پزشکی رادیولوژی (خرداد ماه 97) بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-17:11

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (خرداد ماه 97) از تاریخ 97/03/01 بر طبق برنامه اعلامی آغاز می شود. حضور در جلسه توجیهی الزامی است.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:31

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/02/31 با موضوع Acute Aortic Syndrome در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir