اخبار گروه رادیولوژی

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:03

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به مهر ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:02

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به مهر ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:00

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (مهر ماه 97) از تاریخ بر طبق برنامه اعلامی آغاز شد.

برنامه کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-11:58

برنامه کلاس دانشجویان پزشکی رادیولوژی (مهر ماه 97) بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-11:55

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/07/02 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-9:25

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (شهریور ماه 97) از تاریخ 97/06/03 بر طبق برنامه اعلامی آغاز شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-9:27

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به شهریور ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-9:21

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به شهریور ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir