اخبار گروه رادیولوژی

تقویم امتحانات نیمه اول سال تحصیلی 99-98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/30-9:15

تقویم امتحانات نیمه اول سال تحصیلی 99-98 از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

لینک دریافت فایل (برنامه امتحانات)

دفترچه برنامه آموزشی دستیاران گروه رادیولوژی99-98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-6:20

جلسه دفاع دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/27-8:38

جلسه دفاع از مقاله دستیاری آقای محسن آسترکی تحت عنوان  Evaluating sensitivity specificity and cut off point of clot burden score in diagnosing acute pulmonary thromboembolism in CT andiography in comparsion with cilinical findings به راهنمايي سركار خانم دكتر آذین شایگان فر روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي آموزشی مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژي مرداد ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/05/27-8:29

امتحان کتبی پایان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي مرداد ماه مورخ 98/05/31 ساعت 12 ظهر در کلاس شماره 6 از مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزسی و درمانی بیمارستان الزهرا برگزار می گردد.

دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/26-7:07

جلسه دفاع از مقاله كارورزي خانم پريناز صانعي تحت عنوان بررسي فراواني نسبي ضايعات Mass like و Non-Mass like در Breast MRI بيماران مبتلا به سرطان پستان به راهنمايي سركار خانم دكتر مريم فرقداني روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/05/26-7:02

جلسه شورا آموزشي گروه رادیولوژی مورخ 98/05/22 در دفتر اساتید بخش رادیولوژی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

http://med.mui.ac.ir/?q=content/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-0

دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-17:39

جلسه دفاع از مقاله كارورزي خانم صدف دریای تحت عنوان A Study on Bone Mass Density using Dual Energy Xray Absorptiometry on 1361 females in a Center in Isfahan به راهنمايي سركار خانم دكتر آذین شایگان فر روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-17:34

جلسه دفاع از مقاله كارورزي خانم نوشین بهزادی تحت عنوان Evaluation of received Rate in patients with Trauma hospitalized به راهنمايي سركار خانم دكتر مریم مرادی روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir