اخبار گروه رادیولوژی

برنامه کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-17:14

برنامه کلاس دانشجویان پزشکی رادیولوژی (خرداد ماه 97) بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-17:11

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (خرداد ماه 97) از تاریخ 97/03/01 بر طبق برنامه اعلامی آغاز می شود. حضور در جلسه توجیهی الزامی است.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:31

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/02/31 با موضوع Acute Aortic Syndrome در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار می گردد.

انتخاب مدیران گروه برتر گروه های آموزشی سال 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-12:51

در جلسه مدیران گروه های آموزشی پایه و بالینی مورخ 97/02/05  از سرکار خانم دکتر مهشید حقیقی مدیر محترم گروه رادیولوژی به عنوان یکی از سه مدیر گروه برتر سال 96  با اهداء لوح تقدیر و تشکر به عمل آمد.

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژي اردیبهشت ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-12:40

امتحان کتبی پایان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي فاردیبهشت ماه مورخ 97/02/30 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار می گردد.

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-12:20

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/02/20 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-11:03

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/02/10 با موضوع Acute pulmonary complication in hematologic malignancies در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار گردید.

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-11:59

اولين جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی در سال جديد روز دوشنبه مورخ 97/01/27 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir