اخبار گروه رادیولوژی

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی آبان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-17:22

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به آبان ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی آبان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-17:18

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به آبان ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی آبان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-17:17

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به آبان ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-17:14

یکشنبه 97/07/29  کلاس با موضوع Case Review of MSK توسط جناب آقای دکتر کرمی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-17:12

شنبه 97/07/28  کلاس با موضوع مرور پروتکل های سی تی اسکن همراه با Case Review of Abdomen توسط سركار خانم دكتر فرقدانی عضو محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:10

پنج شنبه 97/07/19  کلاس با موضوع Case Review of Neuroimaging توسط سركار خانم دكتر شايگان فر عضو محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه های کلاس های فلوروسکوپی و کنتراست مدیا مهر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/12-19:44

برنامه های کلاس های فلوروسکوپی و کنتراست مدیا مهر ماه 97 بر روی سایت در قسمت زبانه برنامه های آموزشی/ تئوری/ تخصصی/برنامه درسی بارگذاری شد.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-11:05

شنبه 97/07/14  کلاس با موضوع Case Review of MSK توسط جناب آقای دکتر کرمی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir