اخبار گروه رادیولوژی

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی مرداد ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-9:25

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به مرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی مرداد ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-9:24

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به مرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي تیر ماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,1397/04/01-17:09

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (تیر ماه 97) از تاریخ 97/04/02 بر طبق برنامه اعلامی آغاز می شود. حضور در جلسه توجیهی الزامی است.

برنامه کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي تیر ماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,1397/04/01-17:10

برنامه کلاس دانشجویان پزشکی رادیولوژی (تیر ماه 97) بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگذاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی تیر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:56

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به تیر ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی تیر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:59

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به تیر ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی تیر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:59

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به تیر ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:52

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پنج شنبه مورخ 97/03/24 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir