اخبار گروه رادیولوژی

کلاس ویژه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-21:02

دوشنبه 97/03/21 کلاس با موضوع Reticular Opacities توسط سرکار خانم دکتر سمیه حاج احمدی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

کلاس ویژه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1397/03/11-21:27

یکشنبه 97/03/13 کلاس با موضوع Breast microcalcification توسط سرکار خانم دکتر حاج علی عسگر در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار می گردد.

کلاس ویژه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1397/03/11-21:27

شنبه 97/03/12 کلاس با موضوع What should we know in recalled patient after screening mamography توسط سرکار خانم دکتر مریم فرقدانی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار می گردد.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:30

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/03/07 با موضوع Case based LIRADS and Ancillaryfeatures on CT and  MRI در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار گردید.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:54

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگزاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:51

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:49

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگزاري شد.

نمرات درون بخشي دستياران راديولوژي سال 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:35

دستياران راديولوژي هر چهار سطح مي توانند براي مشاهده نمرات درون بخشي خود از زبانه برنامه هاي آموزشي مسير تئوري / تخصصي / ارزشيابي را دنبال نمايند و يا از كليك بر لينك زير نتايج را بر اساس level خود مشاهده نمايند. 

http://med.mui.ac.ir/?q=content/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%...

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir