اخبار گروه رادیولوژی

جلسه دفاع دستياري

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-10:14

جلسه دفاع از مقاله دستيار جناب آقاي دكتر حسين زارع تحت عنوان"بررسي توافق بين يافته هاي سي تي اسكن مولتي اسلايس و يافته هاي جراحي در تشخيص و كشف متاستاز تومورهاي بدخيم تخمدان به پريتوئن و ارگان هاي داخل شكمي" به راهنمايي سركار خانم دكتر آتوسا اديبي در روز يكشنبه مورخ 99/4/1 راس ساعت 8 صبح در كلاس درس شماره 1 از مجموعه كلاس هاي آموزشي بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد.

برنامه كشيك اساتيد گروه راديولوژي تير 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-10:06

برنامه كشيك اساتيد گروه راديولوژي مربوط به تير ماه 99 بر روي سايت در قسمت كشيك ها بارگذاري شد.

برنامه كشيك دستياران گروه راديولوژي تير 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-10:04

برنامه كشيك دستياران گروه راديولوژي مربوط به تير ماه 99 بر روي سايت در قسمت كشيك ها بارگذاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي تير 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-10:02

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي مربوط به تير ماه 99 بر روي سايت در قسمت برنامه آموزشي/ باليني/ برنامه راند فراگيران/ دستياران تخصصي بارگذاري شد.

اصلاحيه در خصوص برگزاري آزمون از محتواهاي آموزشي نويد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/25-9:36

برگزاري آزمون از محتواهاي آموزشي نويد به صورت چهارگزينه اي بر اساس رفرانس كلاس هاي بارگزاري شده در سايت نويد در روز پنجشنبه مورخ 99/3/29 در ساعت 8 شب در سايت نويد آپلود خواهد شد.

جلسه دفاع دستياري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/03/07-4:35

جلسه دفاع از مقاله دستيار سركار خانم دكتر نيلوفر شعباني كيا تحت عنوان"ارزيابي حساسيت و ويزگي و ارزش پيش گويي كنندگي مثبت و منفي magnetic resonance cholangiopancreato graphy در افتراق تنگي ها و انسدادهاي خوش خيم و بدخيم مجراي صفراوي" به راهنمايي سركار خانم دكتر آتوسا اديبي در روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 راس ساعت 8 صبح در كلاس درس شماره 1 از مجموعه كلاس هاي آموزشي بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد.

برگزاري آزمون از محتواهاي آموزشي نويد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-10:01

برگزاري آزمون از محتواهاي آموزشي نويد به صورت چهار گزينه اي بر اساس رفرانس كلاس هاي بارگزاري شده در سايت نويد در روز پنجشنبه مورخ 99/3/22 در ساعت 8 شب، در سايت نويد آپلود خواهد شد.

جلسه دفاع دستياري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/30-7:10

جلسه دفاع از مقاله دستيار سركار خانم دكتر آرزو شفيعيون تحت عنوان" بررسي دقت تشخيصي سكانس  T2WI در ترومبوز تحت حاد سينوس هاي وريدي مغز در مقايسه با  3D MRV در مراجعه كنندگان به بيمارستان كاشاني در سال 1397" به راهنمايي جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا و سركار خانم دكتر غزاله جمالي پورصوفي در روز سه شنبه مورخ 99/2/23 راس ساعت 17 در sky room به صورت مجازي برگزار گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir