اخبار گروه رادیولوژی

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:23

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/15 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع سندروم آئورت حاد برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر مريم مرادي

 

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:19

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/8 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان آيت الله كاشاني برگزار گرديد.

اساتيد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا و سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:15

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/1 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع تصويربرداري درد با RUQ برگزار گرديد

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر آتوسا اديبي

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:01

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/4 در محل سالن جلسات دفتر رياست مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-8:59

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز سه شنبه مورخ 98/5/22 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-8:53

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي  در روز پنجشنبه مورخ 98/7/4 در سالن جلسات دفتر رياست مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار گرديد.

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي شهريور ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-8:47

امتحان كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي شهريور ماه 98 مورخ 98/6/31 ساعت 12 ظهر در كلاس درس شماره 4 از مجموع كلاس هاي آموزشي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء (س) برگزار گرديد.

جلسه دفاع دستياري

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-8:38

جلسه دفاع از مقاله دستياري آقاي دكتر محمد نيلچيان تحت عنوان:Prediction of preterm delivery from endocervical length at 11 to 14 weeks به راهنمايي سركار خانم دكتر آتوسا اديبي روز دوشنبه مورخ 98/7/15 راس ساعت 8:45  در طبقه همكف تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان
الزهراء (س) برگزار مي گردد.برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir