اخبار گروه رادیولوژی

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:30

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (مهر ماه 97) از تاریخ بر طبق برنامه اعلامی آغاز شد.

برنامه کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:28

برنامه کلاس دانشجویان پزشکی رادیولوژی (مهر ماه 97) بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:25

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/07/02 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:55

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (شهریور ماه 97) از تاریخ 97/06/03 بر طبق برنامه اعلامی آغاز شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:57

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به شهریور ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:51

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به شهریور ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی شهریور ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/03-12:57

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به شهریور ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

کورس سی تی آنژیوگرافی قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-2:08

به همت گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  و با همکاری انجمن رادیولوژی ایران و شاخه اصفهان این انجمن پنج شنبه و جمعه مورخ 18 و 19 مرداد 97 کورس سی تی آنژیوگرافی قلب به صورت تئوری و عملی در پژوهشکده قلب و عروق بیمارستان چمران برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir