اخبار گروه رادیولوژی

جلسه شوراي عمومي/آموزشي گروه راديولوژي مورخ 99/3/24

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-9:22

جلسه شوراي عمومي/آموزشي گروه راديولوژي در روز شنبه مورخ 99/3/24 توسط اساتيد گروه راديولوژي به شرح ذيل در محل جلسات دفتر رياست بيمارستان الزهرا(س) برگزار گرديد.

حاضرين در جلسه: جناب آقايان ( دكتر مهدي كرمي/ دكتر علي حكمت نيا، دكتر محمد صالح جعفر پيشه/ دكتر سام ميرفندرسكي ) و خانم ها (دكتر آتوسا اديبي/ دكتر مريم مرادي/ دكتر آذين شايگان فر/ دكتر سميه حاجي احمدي، دكتر فريبا عليخاني/ دكتر مرضيه عالي نژاد/ دكتر سميرا سليماني/ دكتر مهشيد بهرامي/ دكتر غزاله جمالي پورصوفي/ دكتر مريم رياحي نژاد/ دكتر مريم فرقداني/ دكتر سميه شيرازي نژاد) 

جلسه شوراي پزوهشي گروه راديولوژي مورخ 99/3/27

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-9:27

جلسه شوراي پژوهشي گروه راديولوژي در روز سه شنبه مورخ 99/3/27 در محل سالن جلسات دفتر رياست بيمارستان الزهرا(س) برگزار گرديد.

انتصاب رئيس بخش هاي تصويربرداري بيمارستان الزهرا(س)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-9:41

بر اساس حكم جناب آقاي دكتر مجيد رضواني مدير عامل مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) و به پيشنهاد مدير گروه سركار خانم دكتر سميه حاجي احمدي به سمت رئيس بخش MRI بيمارستان الزهرا(س) و جناب آقاي دكتر محمد صالح جعفرپيشه به سمت رئيس بخش راديولوژي، سونوگرافي و CT اسكن ان مركز منصوب گرديدند.

انتصاب معاون گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-9:32

رئوس مطالب تدريس دانشجويان پزشكي راديولوژي تير ماه 99

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-5:56

امتحان كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي خرداد ماه 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/04/05-7:58

امتحان كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي خرداد ماه 99 در روز پنجشنبه مورخ 99/4/5 راس ساعت 12 ظهر در كلاس درس شماره 6 مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا (س) برگزار مي گردد.

(اصلاحيه) برنامه كشيك اساتيد گروه راديولوژي تير 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/04/05-7:53

(اصلاحيه) برنامه كشيك اساتيد گروه راديولوژي مربوط به تير ماه 99 بر روي سايت قسمت كشيك ها بارگزاري شد.

جلسه دفاع كارورز

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/29-10:21

جلسه دفاع از مقاله ي كارورز سركار خانم شيدا شريفي تحت عنوان "وارياسيون هاي آناتوميك شاخه هاي قوس آئورت انسان در 623 سي تي آنژيوگرافي در اصفهان" به راهنمايي سركار خانم دكتر آذين شايگان فر و جناب آقاي دكتر پيمان هاشمي در روز يكشنبه مورخ 99/4/1 راس ساعت 8:45 صبح در كلاس درس شماره 1 از مجموعه كلاس هاي آموزشي بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir