اخبار گروه رادیولوژی

برنامه کلاس و بخش دانشجويان پزشکی راديولوژي خرداد ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-18:04

برنامه کلاس و بخش خرداد ماه 1396 دانشجویان پزشکی رادیولوژی بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد.

كلاس توجيهي دانشجويان پزشكي راديولوژي خرداد ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-18:01

 كلاس توجيهي دانشجويان پزشكي راديولوژي خرداد ماه 96 مورخ 96/03/08 پس از پایان کلاس تئوری در محل كلاسهاي سمعي بصري مركز الزهراء برگزار مي گردد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي خرداد ماه 96

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/07-18:05

 از تاریخ 96/03/08  كلاس و بخش  دانشجويان پزشكي راديولوژي خرداد ماه 96 بر طبق برنامه اعلامی شروع خواهد شد.

اعلام نمرات درون بخشي دستياران راديولوژي سال 95 -96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/01-12:59

نمرات درون بخشي دستياران راديولوژي نيمسال 95 -96 در قسمت برنامه هاي آموزشي/ تئوري / تخصصي / ارزشيابي بارگذاري شد. ضمنا پايان مهلت اعتراض تا ساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 96/3/2 مي باشد

برنامه کلاس و بخش دانشجويان پزشکی راديولوژي ارديبهشت ماه 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/02/12-20:57

برنامه کلاس و بخش اردیبهشت ماه 1396 دانشجویان پزشکی رادیولوژی بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد.

شروع بخش دانشجويان پزشکی راديولوژي ارديبهشت ماه 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/02/11-19:22

 كلاس توجيهي دانشجويان پزشكي راديولوژي ارديبهشت ماه تاريخ  96/02/10 ساعت 11 صبح در محل كلاسهاي سمعي بصري مركز الزهراء برگزار  گرديد.

شروع كلاس و بخش  دانشجويان پزشكي راديولوژي طبق برنامه اعلامي از  تاريخ 96/02/11  خواهد بود.

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir