اخبار گروه رادیولوژی

مراسم تجليل از دستياران فارغ التحصيل سال 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:07

مراسم تجليل از دستياران فارغ التحصيل سال 98 گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/20  از ساعت 8 الي 9 صبح در تالار شهيد مطهري بيمارستان
الزهرا (س)  با حضور رئيس محترم دانشكده پزشكي جناب آقاي دكتر امامي ، مشاور محترم رئيس دانشكده در امور تخصصي و فوق تخصصي جناب آقاي دكتر صبوري ، معاون محترم آموزشي جناب آقاي دكتر صبري ، مدير عامل محترم مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا (س) جناب آقاي دكتر رضواني ، پيشكسوتان و دستياران راديولوژي برگزار مي گردد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-5:51

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/20 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان
الزهرا (س)با موضوع گراند راند برگزار خواهد شد.

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر سميه حاجي احمدي 

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-5:46

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع تصويربرداري در روده باريك برگزار گرديد.

استاد رائه دهنده : سركار خانم دكتر آتوسا اديبي

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-6:44

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/7/29 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهير مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س)  با موضوع Abdominal manifestation of lymploma برگزار گرديد.

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر مريم فرقداني

دفاع از پايان نامه كارورزي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-6:34

جلسه دفاع از مقاله كارورز سركار خانم دكتر فاطمه نجارزادگان تحت عنوان " بررسي توزيع فراواني نتايج مثبت ام آر آي لومبوساكرال بيماران بالاي 18 سال غير ترومايي داراي درد قسمت تحتاني كمر (Low back pain) بر اساس رشته ي تخصصي پزشك درخواست كننده در مركز پزشكي الزهرا(س) اصفهان در سال 97-96 به راهنمايي خانمها : دكتر آتوسا اديبي و دكتر سميه حاجي احمدي در روز سه شنبه مورخ 98/7/30 راس ساعت 12:30 در طبقه زيرزمين كلاس درس شماره 2 برگزار
مي گردد.

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:40

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:39

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:35

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/7/22 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع : راديولوژي مداخله اي در تيروئيد و مفاصل برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر مهدي كرمي

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir