اخبار گروه رادیولوژی

اردوي جهادي پزشكي خور و بيابانك

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-10:29

اردوی جهادی پزشکی و محرومیت زدایی از منطقه خور و بیابانک در روزهای پنجشنبه 14 و جمع 15 بهمن انجام می گردد.  جهت شركت در اين اردو جناب آقاي دكتر حسين زارع دستيار سال سه به عنوان داوطلب معرفي شدند .

اعلام تاريخ امتحان پره ارتقاء دستياران راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-10:06

امتحان پره ارتقاء كليه دستياران راديولوژي در تاريخ 5 اسفند 95 برگزار خواهد شد.

معرفي رزيدنت ارشد گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-10:06

آقاي دكتر سيد امير طباطبائي با حداكثر آراء و موافقت گروه به عنوان رزيدنت ارشد برگزيده و به دانشكده پزشكي معرفي شدند.

شروع بخش دانشجويان راديولوژي بهمن ماه 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-8:51

 كلاس توجيهي دانشجويان پزشكي راديولوژي  بهمن ماه تاريخ  95/11/2 ساعت 11 صبح در محل كلاسهاي سمعي بصري مركز الزهراء برگزار مي گردد.

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي دي ماه 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-8:45

امتحان دانشجويان پزشكي راديولوژي مورخ 95/10/29 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir