اخبار گروه رادیولوژی

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-6:13

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/9/4 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني برگزار گرديد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا - سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-7:25

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي با موضوع" بيماري هاي ريه" در روز شنبه مورخ 98/9/2 ساعت 12 در سالن تدبير برگزار مي گردد. 

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-7:12

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98 روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 كنسل گرديد. 

تاريخ مجدد امتحان متعاقباً اعلام خواهد گرديد.

امتحان درون بخشي دستياران سال يك راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-6:59

امتحان دستياران سال يك راديولوژي با موضوع"آناتومي مقطعي ،مواد حاجب و تكنيك هاي فلوروسكوپي" روز يكشنبه مورخ 98/9/3 ساعت 12:15 در كلاس درس شماره 6 مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد. 

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-6:47

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي امروز دوشنبه مورخ 98/8/27 كنسل گرديد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-7:08

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/27 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا و سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:23

جلسه شوراي پژوهشي گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهرا (س) برگزار گرديد.

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:19

جلسه شوراي آموزشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/8/9 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهرا (س) برگزار گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir