اخبار گروه رادیولوژی

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی آبان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-19:47

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به آبان ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-19:44

یکشنبه 97/07/29  کلاس با موضوع Case Review of MSK توسط جناب آقای دکتر کرمی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-19:42

شنبه 97/07/28  کلاس با موضوع مرور پروتکل های سی تی اسکن همراه با Case Review of Abdomen توسط سركار خانم دكتر فرقدانی عضو محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-13:40

پنج شنبه 97/07/19  کلاس با موضوع Case Review of Neuroimaging توسط سركار خانم دكتر شايگان فر عضو محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه های کلاس های فلوروسکوپی و کنتراست مدیا مهر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/12-22:14

برنامه های کلاس های فلوروسکوپی و کنتراست مدیا مهر ماه 97 بر روی سایت در قسمت زبانه برنامه های آموزشی/ تئوری/ تخصصی/برنامه درسی بارگذاری شد.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-13:35

شنبه 97/07/14  کلاس با موضوع Case Review of MSK توسط جناب آقای دکتر کرمی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:33

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به مهر ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:32

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به مهر ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir