اخبار گروه رادیولوژی

شروع بخش دانشجويان راديولوژي بهمن ماه 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/01/18-11:21

 كلاس توجيهي دانشجويان پزشكي راديولوژي  بهمن ماه تاريخ  95/11/2 ساعت 11 صبح در محل كلاسهاي سمعي بصري مركز الزهراء برگزار مي گردد.

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي دي ماه 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/01/18-11:15

امتحان دانشجويان پزشكي راديولوژي مورخ 95/10/29 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir