اخبار گروه رادیولوژی

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي دي ماه 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-11:15

امتحان دانشجويان پزشكي راديولوژي مورخ 95/10/29 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir