اخبار گروه رادیولوژی

انتصاب سرپرست گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/31-21:54

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر چنگیز ، سرکار خانم دکتر آتوسا ادیبی عضو محترم هیئت علمی گروه به عنوان سرپرست گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند. ضمن تبریک، برای ایشان از درگاه ایزدمنان آرزوی موفقیت و توفیق را داریم. 

دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-20:28

جلسه دفاع از مقاله دستیاری خانم دکتر مهسا عسگری تحت عنوان Interobserver and intraobserver variability in MRI evaluation of patients with suspected disc herniation به راهنمايي سركار خانم دكتر سمیه حاجی احمدی روز یکشنبه مورخ 98/02/29 راس ساعت 12 در كلاس شماره 4 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-20:24

جلسه دفاع از مقاله دستیاری خانم دکتر مریم لشکربلوک تحت عنوان  Investigating the sensitivity and specificity of MRI and its comparison using CAD software to detect malignancy in suspected malignant microcalcification in mammogrphy  به راهنمايي سركار خانم دكتر مریم فرقدانی روز یکشنبه مورخ 98/02/29 راس ساعت 12 در كلاس شماره 4 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-18:52

جلسه دفاع از مقاله دستیاری آقای دکتر تقی جلیل تحت عنوان The evaluation of sonographic criteria for predicting easy or difficult laparoscopic cholecystectomy in preoperative patients of Alzahra hospital during 2017-2018 به راهنمايي سركار خانم دكتر آتوسا ادیبی روز یکشنبه مورخ 98/02/29 راس ساعت 12 در كلاس شماره 4 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

کارگاه تفکر نقاد

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-17:27

کارگاه تفکر نقاد از مجموعه کارگاه های توانمندسازی اعضاء هیات علمی مورخ 98/03/01 توسط سرکار خانم دکتر شهرتاش در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می گردد. اعضاء محترم گروه می توانند جهت ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایند.

http://research.mui.ac.ir/fa/tafakorenaghad

دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/27-21:50

جلسه دفاع از مقاله دستیاری خانم دکتر مهسا مسجدی تحت عنوان Prediction of thyroid nodule malignancy using Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) and nodule size به راهنمايي سركار خانم دكتر آذین شایگان فر و پیمان هاشمی روز شنبه مورخ 98/02/28 راس ساعت 12 در كلاس شماره 4 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد جمعه,1398/02/27-21:38

جلسه دفاع از مقاله دستیاری خانم دکتر روشنک مشیری تحت عنوان Evaluating the proceduralutrasonographic pararmeters of intra-renal blood flow for prediction of acute kidney injury inpatients admitted for coronary angiography به راهنمايي سركار خانم دكتر آذین شایگان فر و مریم مرادی روز شنبه مورخ 98/02/28 راس ساعت 12 در كلاس شماره 4 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/22-20:02

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 98/02/23 از ساعت 7/30 الی 8/30 در تالار مطهری مرکز آموزشی و درمانی الزهراء با موضوع Imaging in Spinal Tumors برگزار می گردد.

استاد ارائه دهنده : سرکار خانم دکتر آذین شایگان فر 

دستیار استاد : دکتر امیرافراز فلاح

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir