اخبار گروه رادیولوژی

امتحان درون بخشي دستياران سال يك راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-6:59

امتحان دستياران سال يك راديولوژي با موضوع"آناتومي مقطعي ،مواد حاجب و تكنيك هاي فلوروسكوپي" روز يكشنبه مورخ 98/9/3 ساعت 12:15 در كلاس درس شماره 6 مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد. 

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-6:47

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي امروز دوشنبه مورخ 98/8/27 كنسل گرديد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/26-7:08

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/27 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا و سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:23

جلسه شوراي پژوهشي گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهرا (س) برگزار گرديد.

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:19

جلسه شوراي آموزشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/8/9 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهرا (س) برگزار گرديد.

مراسم تجليل از دستياران فارغ التحصيل سال 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-6:07

مراسم تجليل از دستياران فارغ التحصيل سال 98 گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/20  از ساعت 8 الي 9 صبح در تالار شهيد مطهري بيمارستان
الزهرا (س)  با حضور رئيس محترم دانشكده پزشكي جناب آقاي دكتر امامي ، مشاور محترم رئيس دانشكده در امور تخصصي و فوق تخصصي جناب آقاي دكتر صبوري ، معاون محترم آموزشي جناب آقاي دكتر صبري ، مدير عامل محترم مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا (س) جناب آقاي دكتر رضواني ، پيشكسوتان و دستياران راديولوژي برگزار مي گردد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-5:51

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/20 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان
الزهرا (س)با موضوع گراند راند برگزار خواهد شد.

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر سميه حاجي احمدي 

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-5:46

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/8/13 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع تصويربرداري در روده باريك برگزار گرديد.

استاد رائه دهنده : سركار خانم دكتر آتوسا اديبي

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir