اخبار گروه رادیولوژی

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-11:13

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/9/18 از ساعت 7:30 الي 8:30 در سالن شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني برگزار مي گردد.

سخنران: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا- سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي- سركار خانم دكتر مهشيد بهرامي

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-11:17

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/9/11  از ساعت 7:30 الي 8:30  در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع  pulmonary
hypertension برگزار گرديد.

سخنران :سركار خانم دكتر آذين شايگان فر

منابع آزمون پره ارتقاءدستياران گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-9:44

به پيوست منابع آزمون پره ارتقاء دستياران سال 1و2و3و4 گروه راديولوژي اعلام مي گردد.

/sites/default/files/users/radiology/1_6.pdf

/sites/default/files/users/radiology/2_2.pdf

/sites/default/files/users/radiology/3_0.pdf

/sites/default/files/users/radiology/4_0.pdf

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/20-9:20

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي با موضوع بيماريهاي پستان در روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 راس ساعت 12:30ظهر در سالن تدبير برگزار مي گردد.

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-6:20

امتحان كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبانماه روز يكشنبه مورخ 98/9/10  راس ساعت 12 ظهر كلاس درس شماره 1  در مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) برگزار مي گردد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-6:13

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/9/4 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني برگزار گرديد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا - سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-7:25

امتحان درون بخشي دستياران سال 2و3و4 راديولوژي با موضوع" بيماري هاي ريه" در روز شنبه مورخ 98/9/2 ساعت 12 در سالن تدبير برگزار مي گردد. 

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/27-7:12

امتحانات كتبي پايان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي آبان ماه 98 روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 كنسل گرديد. 

تاريخ مجدد امتحان متعاقباً اعلام خواهد گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir