اخبار گروه رادیولوژی

کنفرانس تصویربرداری سیستم اسکلتی و عضلانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/11-16:26

کنفرانس یک روزه تصویربرداری از سیستم اسکلتی - عضلانی و کنتراست نفروپاتی روز پنج شنبه 13 دی ماه 97 به همت گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی و با همکاری شاخه اصفهان انجمن رادیولوژی ایران در هتل آسمان برگزار می گردد. شایان ذکر است کنفرانس مذکور دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال چهارم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:28

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال چهارم روز پنج شنبه 97/09/01 از ساعت 12 الی 2 بعدازظهر در مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال دوم و سوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:28

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال دوم و سوم روز پنج شنبه 97/09/01 از ساعت 7 الی 9 صبح در مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال یک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:23

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال یک با موضوع آناتومی مقطعی، مواد حاجب و تکنیک های فلوروسکوپی روز چهارشنبه 97/08/30 در کلاس شماره 4 از مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی آذر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:16

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به آذر ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی آذر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:14

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به آذر ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی آذر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:13

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به آذر ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-19:55

امتحان کتبی پایان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي مهر ماه مورخ 97/07/30 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir