اخبار گروه رادیولوژی

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-13:40

پنج شنبه 97/07/19  کلاس با موضوع Case Review of Neuroimaging توسط سركار خانم دكتر شايگان فر عضو محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه های کلاس های فلوروسکوپی و کنتراست مدیا مهر ماه 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/12-22:14

برنامه های کلاس های فلوروسکوپی و کنتراست مدیا مهر ماه 97 بر روی سایت در قسمت زبانه برنامه های آموزشی/ تئوری/ تخصصی/برنامه درسی بارگذاری شد.

کلاس ویژه دستیاران گروه مهر ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-13:35

شنبه 97/07/14  کلاس با موضوع Case Review of MSK توسط جناب آقای دکتر کرمی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار مي گردد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:33

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به مهر ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:32

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به مهر ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:30

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (مهر ماه 97) از تاریخ بر طبق برنامه اعلامی آغاز شد.

برنامه کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:28

برنامه کلاس دانشجویان پزشکی رادیولوژی (مهر ماه 97) بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-14:25

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/07/02 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir