اخبار گروه رادیولوژی

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:40

جلسه شورا آموزشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:39

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/18 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:35

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/7/22 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع : راديولوژي مداخله اي در تيروئيد و مفاصل برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر مهدي كرمي

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:23

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/15 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع سندروم آئورت حاد برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر مريم مرادي

 

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:19

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/8 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان آيت الله كاشاني برگزار گرديد.

اساتيد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا و سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:15

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/1 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع تصويربرداري درد با RUQ برگزار گرديد

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر آتوسا اديبي

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:01

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/4 در محل سالن جلسات دفتر رياست مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-8:59

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز سه شنبه مورخ 98/5/22 در محل اتاق اساتيد بخش تصويربرداري بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir