اخبار گروه رادیولوژی

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی اسفند 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/30-9:21

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی  مربوط به اسفند 99 بر روی سایت در قسمت کشیک ها بارگذاری شد.

برنامه بخش دستیاران گروه رادیولوژی اسفند 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/30-8:11

برنامه بخش دستیاران گروه رادیولوژی مربوط به اسفند 99 بر روی سایت در قسمت برنامه آموزشی/ بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه بخش و کشیک اساتید گروه رادیولوژی اسفند 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/30-6:59

برنامه بخش و کشیک اساتید گروه رادیولوژی مربوط به اسفند 99 بر روی سایت در قسمت کشیک ها بارگذاری شد.

برنامه بخش و کشیک اساتید گروه رادیولوژی بهمن ماه99

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-7:03

برنامه بخش و کشیک اساتید گروه رادیولوژی مربوط به بهمن ماه 99 بر روی سایت در قسمت کشیک ها بارگذاری شد.

جلسه شورای عمومی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/27-11:14

جلسه شورای عمومی گروه رادیولوژی در روز شنبه مورخ 99/10/27 راس ساعت 7:30 صبح در بیمارستان الزهرا (س) کلاس درس شماره 5 با حضور اساتید ذیل برگزار گردید:

حاضرین: دکتر آتوسا ادیبی( مدیر گروه)، دکتر مهدی کرمی، دکتر مریم مرادی، دکتر مریم ریاحی نژاد، دکتر سام میرفندرسکی، دکتر مرضیه عالی نژاد، دکتر فریبا علیخانی، دکتر سمیه شیرازی نژاد، دکتر سمیه حاجی احمدی، دکتر غزاله جمالی پورصوفی، دکتر سمیرا سلیمانی

برنامه بخش دستیاران گروه رادیولوژی بهمن99

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/27-11:05

برنامه بخش دستیاران گروه رادیولوژی مربوط به بهمن ماه 99 بر روی سایت در قسمت برنامه آموزشی/ بالینی/ برنامه راند فراگیران/ دستیارات تخصصی بارگزاری شد.

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی بهمن 99

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/27-11:04

برنامه کشیک دستیاران گروه رادیولوژی مربوط به بهمن ماه 99 بر روی سایت در قسمت کشیک ها بارگذاری شد.

تبریک ارتقاء مرتبه ی سرکار خانم دکتر آذین شایگان فر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/23-9:31

بدینوسیله ارتقاء مرتبه ی سرکارخانم دکتر آذین شایگان فر عضوء هیات علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه ی استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم. به امید موفقیت روزافزون برای سرکار عالی

از طرف اعضاء هیات علمی گروه رادیولوژی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir