اخبار گروه رادیولوژی

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال چهارم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:28

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال چهارم روز پنج شنبه 97/09/01 از ساعت 12 الی 2 بعدازظهر در مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال دوم و سوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:28

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال دوم و سوم روز پنج شنبه 97/09/01 از ساعت 7 الی 9 صبح در مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال یک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:23

امتحان درون بخشی دستیاران رادیولوژی سال یک با موضوع آناتومی مقطعی، مواد حاجب و تکنیک های فلوروسکوپی روز چهارشنبه 97/08/30 در کلاس شماره 4 از مجموعه کلاس های آموزشی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی آذر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:16

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به آذر ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگذاري شد.

برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی آذر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:14

برنامه بخش دستياران گروه راديولوژي، مربوط به آذر ماه 97 بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/بالینی/برنامه راند فراگیران/دستیاران تخصصی بارگذاری شد.

برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی آذر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/04-22:13

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به آذر ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگذاري شد.

امتحان پايان بخش دانشجويان پزشکی رادیولوژي مهر ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-19:55

امتحان کتبی پایان بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي مهر ماه مورخ 97/07/30 ساعت 12 ظهر در محل دانشكده پزشكي برگزار می گردد.

شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي آبان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-19:54

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (آبان ماه 97) از تاریخ 97/08/01 بر طبق برنامه اعلامی آغاز می شود.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه رادیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir