کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/16-12:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 96/10/18 با موضوع Patellar instability در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir