کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-3:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 98/03/20 از ساعت 7/30 الی 8/30 در تالار مطهری مرکز آموزشی و درمانی الزهراء با موضوع Pediatric Case presentation برگزار می گردد.

استاد ارائه دهنده : سرکار خانم دکتر مریم ریاحی نژاد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir