کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس علمی ادواری گروه رادیولوژی روز دوشنبه مورخ 97/03/07 با موضوع Case based LIRADS and Ancillaryfeatures on CT and  MRI در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا از ساعت 7/30 تا 9 صبح برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir