کلاس ویژه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-21:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سه شنبه 97/03/22 کلاس با موضوع Text Review فصل 10 هاگا (Cerebtal infections and inflammation) توسط سرکار خانم دکتر آذین شایگان فر عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir