کلاس ویژه دستیاران گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-21:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوشنبه 97/03/21 کلاس با موضوع Reticular Opacities توسط سرکار خانم دکتر سمیه حاج احمدی عضوء محترم هیئت علمی گروه در سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا راس ساعت 7/30 صبح برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir