کارگاه عملی سونوگرافی شانه و زانو

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-17:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه عملی دو روزه سونوگرافی شانه و زانو به همت انجمن رادیولوژی ایران و با همکاری انجمن اصفهان به دبیری آقای دکتر مهدی کرمی عضو محترم هیئت علمی گروه رادیولوژی در تاریخ های 29 و 30 تیر ماه 96 در اصفهان برگزار  گردید.

لوگوی رادیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir