پيام تبريك (انتخاب مدير محترم گروه راديولوژي)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سركار خانم دكتر مهشيد حقيقي انتخاب مجدد شما را به مديريت گروه راديولوژي صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي كنيم .

اساتيد و پرسنل گروه راديولوژي

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir