كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-6:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/9/4 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا(س) با موضوع ارائه كيس هاي آموزشي بيمارستان كاشاني برگزار گرديد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر علي حكمت نيا - سركار خانم دكتر غزاله جمالي پور صوفي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir