كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/18-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي در روز دوشنبه مورخ 98/7/22 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع : راديولوژي مداخله اي در تيروئيد و مفاصل برگزار مي گردد.

استاد ارائه دهنده: جناب آقاي دكتر مهدي كرمي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir