كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كنفرانس علمي ادواري گروه راديولوژي روز دوشنبه مورخ 98/7/1 از ساعت 7:30 الي 8:30 در تالار شهيد مطهري مركز آموزشي و درماني بيمارستان الزهراء(س) با موضوع تصويربرداري درد با RUQ برگزار گرديد

استاد ارائه دهنده: سركار خانم دكتر آتوسا اديبي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir