شورا پژوهشی گروه رادیولوژِی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-17:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورا پژوهشی گروه رادیولوژی مورخ 98/05/01 در دفتر اساتید بخش رادیولوژی مرکز آموزشی و درمانی الزهرا برگزار گردید.

http://med.mui.ac.ir/?q=content/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-0

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir