شروع بخش و کلاس دانشجويان پزشکی راديولوژي تیر ماه 97

تاریخ ایجاد جمعه,1397/04/01-17:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلاس و بخش دانشجويان پزشكي راديولوژي (تیر ماه 97) از تاریخ 97/04/02 بر طبق برنامه اعلامی آغاز می شود. حضور در جلسه توجیهی الزامی است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir