دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-17:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از مقاله كارورزي خانم صدف دریای تحت عنوان A Study on Bone Mass Density using Dual Energy Xray Absorptiometry on 1361 females in a Center in Isfahan به راهنمايي سركار خانم دكتر آذین شایگان فر روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir