دفاع از پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/24-17:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از مقاله كارورزي خانم نوشین بهزادی تحت عنوان Evaluation of received Rate in patients with Trauma hospitalized به راهنمايي سركار خانم دكتر مریم مرادی روز يكشنبه مورخ 98/05/20 راس ساعت 7:30 در كلاس شماره 6 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir