دستورالعمل ترفیع پایه اعضای هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستورالعمل ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس /sites/default/files/users/radiology/14.pdf قابل مشاهده می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir