دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی در زمینه پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-22:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دسترسی آزمایشی به مجموعه فیلم های آموزشی مجله  JoVE از تاریخ 96/10/03 به مدت سه ماه برای دانشگاه فراهم شده است. لذا اعضاء محترم هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان می توانند از طریق لینک وب سایت کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی به مجموعه زیر دسترسی یابند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir