جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/14-9:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورا پژوهشي گروه راديولوژي در روز پنجشنبه مورخ 98/7/4 در محل سالن جلسات دفتر رياست مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهراء(س) برگزار گرديد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir