جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی روز ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پنج شنبه مورخ 97/03/24 در محل اتاق اساتید بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir