جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی مورخ 99/4/28

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای آموزشی گروه رادیولوژی در روز شنبه مورخ 99/4/28 در محل دفتر گروه اساتید بیمارستان الزهرا(س) با حضور اساتید به شرح ذیل برگزار گردید:

حاضرین: دکتر آتوسا ادیبی، دکتر مهدی کرمی، دکتر مریم مرادی، دکتر آذین شایگان فر، دکتر سمیه حاجی احمدی، دکتر مریم فرقدانی، دکتر مریم ریاحی نژاد، دکتر سام میرفندرسکی، دکتر مهری سیروس، دکتر مسعود ربانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir