جلسه شوراي پزوهشي گروه راديولوژي مورخ 99/4/9

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/30-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی در روز دوشنبه مورخ 99/4/9 در محل اتاق گزارش دهی بیمارستان الزهرا(س) با حضور اساتید به شرح ذیل برگزار گردید:

حاضرین: دکتر علی حکمت نیا، دکتر آتوسا ادیبی، دکتر مهدی کرمی، دکتر مریم مرادی، دکتر آذین شایگان فر، دکتر سمیه حاجی احمدی، دکتر مریم فرقدانی، دکتر مریم ریاحی نژاد، دکتر فریبا علیخانی، دکتر مرضیه عالی نژاد، دکتر سمیرا سلیمانی، دکتر غزاله جمالی پورصوفی، دکتر مهشید بهرامی، دکتر سمیه شیرازی نژاد، دکتر سام میرفندرسکی، دکتر محمد صالح جعفرپیشه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir