جلسه شوراي پزوهشي گروه راديولوژي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-4:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه رادیولوژی در روز دوشنبه مورخ 99/5/20 راس ساعت 7:30 صبح با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در طبقه همکف سالن شهید مطهری بیمارستان الزهرا (س) برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir