جلسه دفاع كارورزي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از مقاله كارورزي آقاي رامين آرشيد تحت عنوان تنوع آناتوميك شريان هاي فرعي رنال در Multislice Computed Tomography Angiography به راهنمايي سركار خانم دكتر آتوسا اديبي روز يكشنبه مورخ 97/02/02 راس ساعت 9/30 در كلاس شماره 3 از مجموعه كلاس هاي مركز آموزشي درماني بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir