برنامه کلاس و بخش دانشجويان پزشکی راديولوژي شهریور ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/01-17:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه کلاس و بخش شهریورماه 1396 دانشجویان پزشکی رادیولوژی بر روی سايت در قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری / کارآموزی 2/برنامه درسی بارگزاري شد.

لوگوی رادیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir