برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی خرداد ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/31-8:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه کشیک دستياران گروه راديولوژي، مربوط به خرداد ماه 97 بر روی سايت در قسمت کشیک ها بارگزاري شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir