برنامه كشيك اساتيد و دستياران شهریور ماه 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-0:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه كشيك و بخش شهریور ماه 1396 اساتيد و دستياران راديولوژي بر روی سايت در قسمت كشيك ها بارگزاري شد.

لوگوی رادیولوژی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir