برنامه بخش و کشیک اساتید گروه رادیولوژی مرداد ماه 99

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/29-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه بخش و کشیک اساتید گروه رادیولوژی مربوط به مرداد ماه 99 بر روی سایت در قسمت کشیک ها بارگذاری شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir