برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی فروردین ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه بخش و کشیک اساتيد گروه راديولوژي، مربوط به نوروز ماه 97 بر روی سايت در قسمت كشيک ها بارگزاري شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir